اثبات پرداختی ها

باسلام
جهت جلب اعتماد کاربران گرامی، پرداختی های سایت در لیست ذیل درج خواهد شد. جهت جلوگیری از هر گونه شک و شبهه پراکنی رسید پرداختی های اردیبهشت ماه در این لیست درج خواهد شد. از ماه بعد این لیست بدون رسید ارائه خواهد شد ( به دلیل وقت گیر بودن تهیه رسیدها). به منظور جلوگیری و سوء استفاده از رسیدها قسمتی از شماره کارت بانکی و شماره پیگیری ناخوانا شده است. چنانچه مایل به درج اسامی خود در این لیست نیستید مراتب را از طریق پشتیبانی اطلاع دهید.


ارسال توسط رنک ایرانی    ۱۳۹۷/۰۲/۰۳