امکانات حساب و اطلاعات کسب درآمد


کسب درآمد برای کاربران :

هر 1 امتیاز معادل 1 تومان می باشد و حداقل مبلغ قابل درخواست 20000 تومان می باشد.
درآمد ماهیانه با استفاده از حساب رایگان تنها از طریق بازدید خودکار 43000 تومان می باشد.
درآمد ماهیانه با استفاده از حساب ویژه تنها از طریق بازدید خودکار 86000 تومان می باشد.
درآمد از عضویت هر زیرمجموعه 250 و 500 امتیاز در حساب رایگان و ویژه می باشد.
درآمد از نمایش و کلیک بنر 1 امتیاز می باشد.

امکانات و مزایا حساب رایگان و حساب ویژه :

حساب رایگان :
1. امکان ثبت 2 سایت
2. کسب امتیاز از هر بازدید 1 امتیاز
3. کسب امتیاز از عضویت زیرمجموعه 250 امتیاز
4. کسب امتیاز از بنرهای تبلیغاتی به ازای هر کلیک 1 امتیاز

حساب ویژه :
1. امکان ثبت نا محدود سایت
2. کسب امتیاز از هر بازدید 2 امتیاز
3. امکان استفاده از مرجع دلخواه برای وب سایت
4. کسب امتیاز از عضویت زیر مجموعه 500 امتیاز
5. کسب امتیاز از بنرهای تبلیغاتی به ازای هر کلیک 1 امتیاز
6. امتیاز هدیه ارتقاء به حساب ویژه 5000 امتیاز


ارسال توسط رنک ایرانی    ۱۳۹۵/۰۲/۱۴