کاهش حداقل برداشت

باسلام

بنا به درخواست تعدادی از کاربران گرامی سایت، حداقل برداشت از 20000 تومان به 10000 تومان کاهش یافت. این تصمیم در راستای احترام به درخواست کاربران و تسهیل کسب درآمد اتخاذ شده است. توجه کنید حداقل برداشت 10000 تومان می باشد و مبالغ بیشتر از این مقدار را می توانید برداشت نمائید.

موفق باشید
مدیریت رنک ایرانی


ارسال توسط رنک ایرانی    ۱۳۹۷/۰۶/۲۴