کسب امتیاز از طریق بازدید از گوگل

درود به تمامی کاربران عزیز

کاربران عزیز می توانند با استفاده از قسمت "کسب امتیاز" در منوی "بازدید از گوگل" به کسب امتیاز بپردازند.

هر بازدید با استفاده از حساب رایگان 15 امتیاز و با استفاده از حساب ویژه 30 امتیاز به شما تعلق خواهد گرفت.

با تشکر


ارسال توسط رنک ایرانی    ۱۳۹۵/۰۳/۲۱